utorak, 30. kolovoza 2011.

Um caruje?

Svo naše umovanje svodi se na to da popuštamo osjećajima.

Blaise Pascal

Nema komentara: