nedjelja, 26. rujna 2010.

Novac nije vrijeme

Budi štedljiviji sa vremenom nego sa novcem. Sa vremenom možeš steći novac, ali sa novcem više ne možeš kupiti vrijeme.

Njemačka poslovica

srijeda, 22. rujna 2010.