petak, 25. lipnja 2010.

petak, 18. lipnja 2010.

Ko zna zna..

4 stupnja ljudskog ne\znanja

1. Ne znam da ne znam
2. Znam da ne znam
3. Ne znam da znam
4. Znam da znam.