srijeda, 22. rujna 2010.

Glupan i mudrac

"Tragično je što su glupaci toliko sigurni, a mudri puni sumnje."

Bertrand Russell

Nema komentara: