srijeda, 7. travnja 2010.

Vino

Hipokrat o vinu:

Jedna čaša je za zdravlje, dvije za veselje, a tri za sramotu.

Nema komentara: