četvrtak, 18. prosinca 2008.

Žrtva

Velike stvari često zahtijevaju žrtvu, tuđu žrtvu.
Chris Stevens, Northern Exposure

Nema komentara: