petak, 21. ožujka 2008.

Mogu, ne mogu

Ne možemo se uzdignuti više nego što mislimo o sebi.
Orison Swett Marden

Nema komentara: