utorak, 24. srpnja 2007.

Inercija

“Ne planirati, znači planirati neuspjeh”
B. Franklin

Nema komentara: